Ingin amal jariah mendukung dakwah Islam Ahlus Sunnah di media sosial? Thayyib. Klik di sini sekarang!

Rincian Batasan Ketaatan terhadap Penguasa (Bag. 4)

Oleh Syaikh Abu Fihr al-Muslim

Makna hadis Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam :

على المرء السمع والطاعة

«Wajib bagi setiap muslim utk mendengar dan taat» untuk siapakah hadis ini ditujukan!?

Kewajiban mendengar dan taat adalah ditujukan kepada para imam, penguasa, dan para hakim. Hal ini tidak terdapat perselisihan kecuali di dalam perintah bermaksiat kepada Allah. Jika mereka memerintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh ditaati perintah tersebut, dan ini sesuai kesepakatan ulama.

قوله عليه السلام: «على المرء المسلم السَّمع والطاعة» (صحيح مسلم:1839). ظاهر في وجوب السمع والطّاعة للأئمة، والأمراء، والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحدًا.

ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلهم.

وكذلك: لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كـ(إقام الصلاة، وصوم رمضان وإقامة الحدود)، ومَنَع من ذلك.. وكذلك: لو أباح شرب الخمر، والزنا، ولم يمنع منهما لا يُختلف في وجوب خَلْعِهِ..

فأمَّا لو ابتدع بدعةً ودعا النَّاس إليها؛ فالجمهور: على أنه يُخْلَع

Hadis Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, “Wajib bagi setiap muslim utk mendengar dan taat” (Sohih Muslim : 1839)

Dzohir dari hadis ini menunjukkan atas wajibnya mentaati dan mendengar para imam, penguasa, dan para hakim, dan tidak terdapat perselisihan di kalangan para ulama. dalam hal ini, kecuali jika memerintahkan utk bermaksiat.

Jika memerintahkan utk bermaksiat, maka tidak boleh ditaati perintah tersebut. Inilah kesepakatan ulama.

Akan tetapi jika kemaksiatan tersebut adalah kekufuran, maka wajib bagi seluruh umat islam untuk menggantinya.

Begitu pula ketika penguasa meninggalkan penegakkan salah satu asas-asas agama islam; seperti tidak menegakkan sholat, tidak berpuasa romadhon, tidak menegakkan hukum-hukum syariat islam (terkhusus hukum pidana kriminalitas) bahkan melarang utk ditegakkan... juga jika membolehkan meminum khomer, membolehkan perbuatan zina, dan tidak juga melarang kedua dosa tersebut, maka keadaan seperti ini tidak ada yg berselisih dari kalangan ulama utk menurunkannya/menggantinya.

Adapun jika penguasa melakukan kebid'ahan dan mengajak manusia utk mengamalkan kebid'ahan tersebut;Maka sikap jumhur ulama wajib utk diturunkan juga. (lihat kitab al-Mufhim karya Imam al-Qurtubiy) Maksud Imam al-Qurtubiy disini bukanlah al-Qurtubiy penulis tafsir..

Alih Bahasa : Abu Musa al-Mizzy

Alfatawa.ID | @alfatawaid