Ingin amal jariah mendukung dakwah Islam Ahlus Sunnah di media sosial? Thayyib. Klik di sini sekarang!

Kriminalisasi Ulama di Su‘udi: Mengenal Ulama Sunnah yang Tertawan

Oleh Akh Abu ‘Abdillathif asy-Syafi‘i

Sejarah Kerajaan ‘Arab Su‘udi modern dipenuhi dengan kisah kriminalisasi terhadap para ulama kaum muslimin.

Kerajaan ini dahulu memang sangat berkontribusi besar bagi jihad kaum muslimin pada masa perang menghadapi komunis Uni Soviet, namun ketika perang terhadap komunis Uni Soviet telah usai dan berubah menjadi perang terhadap salibis liberalis Amerika, tiba-tiba kerajaan ini berbalik mengecam jihad dan segala usaha yang mengarah padanya.

Ulama Sunni ahli sejarah asal Riyyadh, Syaikh Prof. Nashir bin Hamd al-Fahd fakallahu asrah, menggambarkan,

ﺷﺠّﻌﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺍﻷﻓﻐﺎﻥ ﻭﺩﻋﻤﺘﻬﻢ ﻣﺎﺩﻳﺎً ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺎً، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺮّﻣﺖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺣﺬّﺭﺕ ﻣﻦ ﺩﻋﻤﻬﻢ ، ﺑﻞ ﺟﻌﻠﺖ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻟﻮ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻘﻨﻮﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻪﻡ !

“Sa'udi telah menyemangati mujahidin Afganistan dan mendukung mereka secara materi dan moral, akan tetapi ia mengkriminalkan para mujahidin di 'Iraq dan melarang untuk membantu mereka, bahkan telah menganggap tindakan yang menolong mereka sebagai tindakan kriminal, walaupun hanya dengan qunut dan doa untuk kebaikan mereka.”

Beliau melanjutkan,

ﺗﺮﻛﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﺆﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻭﻳﻔﺘﻮﻥ ﻓﻴﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺮّﻣﺖ ﺍﻵﻥ ﺃﻱّ ﻓﺘﻮﻯ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ ﻑﻱ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﻞ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻳﻔﺘﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲﻩ !

“Sa'udi telah membiarkan masyayikh dan ulama yang mendukung dan memfatwakan jihad Afghanistan, akan tetapi sekarang ia telah mengkriminalkan segala fatwa yang mendukung jihad di 'Iraq, bahkan ia telah menjadikan para syekh untuk memfatwakan akan haramnya jihad di 'Iraq dan haram mendukungnya.”

Semakin lama kerajaan ini benar-benar menuju pada arah liberalisasi dan menjadi antek Amerika. Di antara buktinya adalah kerajaan ini gemar memenjarakan para ulama Sunnah.

Pada awal abad ke-20, kaum muslimin bersedih dengan wafatnya Imam Hamud bin al-‘Uqla asy-Syu‘aibi rahimahullah yang tengah ditawan oleh Kerajaan Alu Su‘ud karena dukungan beliau atas kaum muslimin muwahidin yang tengah tertindas dan kaum mujahidin yang berperang melawan kaum Salib. Beliau merupakan guru dari para ulama Su’udi seperti Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin rahimahullah, Syaikh Sulaiman bin Nashir al-‘Ulwan hafizhahullah, hingga Shalih bin Fauzan al-Fauzan. Di akhir hayat beliau, beliau sempat bersama Syaikh ’Ali bin Khudhair al-Khudhair dan Syaikh Sulaiman bin Nashir al-‘Ulwan farajallahu ‘an huma menuliskan surat untuk Amirul Mukminin Mullah Muhammad ‘Umar Mujahid rahimahullah.

Selain Imam Hamud al-‘Uqla, siapa lagi para ulama Sunnah yang tertawan oleh Kerajaan Su‘udi ini? Berikut ini sekilas mengenal para ulama Sunnah yang ditawan oleh kerajaan ini. Imam ‘Ali bin al-Madini rahimahullah berkata,

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻠﻢ

“Mengenal para tokoh itu merupakan setengah dari ilmu.”

1. Syaikh Walid as-Sinani

Beliau adalah Walid bin Hamad bin ‘Ali bin Muhammad as-Sinani al-‘Amiri as-Subai’. Beliau merupakan murid dari Syaikh Hamud at-Tuwaijiri, 'Abdul 'Aziz Alu Syaikh, dan Shalih al-Fauzan.

Pada awalnya Syaikh Walid adalah pembela dan pencinta Kerajaan 'Arab Su'udi, namun hal ini berubah ketika sebagian ulama Su'udi justru memfatwakan bolehnya menerima bantuan dari Amerika Serikat. Syaikh Walid sempat berdiskusi dengan Syaikh al-‘Utsaimin dan Syaikh al-‘Utsaimin pun bersepakat dengan Syaikh Walid secara umum. Akibat dari kabar diskusi ini meluas, Syaikh Walid ditangkap pada tahun 1995.

2. Syaikh Sulaiman al-‘Ulwan

Beliau adalah Sulaiman bin Nashir bin ‘Abdullah al-‘Ulwan. Beliau merupakan seorang muhadis pengajar enam kitab hadis yang sempat dilarang mengajar oleh pihak kerajaan hingga Syaikh ‘Abdul ’Aziz bin Baz ikut mengecam pelarangan pihak kerajaan ini.

Syaikh Sulaiman pernah beberapa kali keluar masuk penjara hingga pada tahun 2013 sampai sekarang, beliau dipenjara dengan alasan utamanya adalah karena bantuan beliau terhadap jihad Ahlus Sunnah wal Jama‘ah melawan kaum Syi‘ah dan Amerika di ‘Iraq.

3. Syaikh ‘Ali al-Khudhair

Beliau adalah ‘Ali bin Khudhair bin Fahd al-Khudhair. Beliau merupakan murid dari Syaikh al-‘Uqla, Syaikh al-‘Utsaimin, dan Syaikh ‘Abdullah Alu Hussain.

Ketika terjadi invasi Amerika di negeri ‘Iraq, Syaikh ‘Ali memfatwakan wajibnya jihad melawan Amerika hingga beliau ditangkap oleh Kerajaan Alu Su‘ud.

4. Syaikh Nashir al-Fahd

Beliau adalah Nashir bin Hamd bin Humain al-Fahd. Beliau merupakan penghafal 9 kitab hadis dan 20 kitab masalah usul dan akidah serta merupakan ahli ilmu sejarah dan nasab.

Beliau sempat masuk penjara di Al Hair selama 3 tahunan dan kembali masuk penjara pada tahun 2003 karena dukungan beliau atas kaum muslimin dan peringatan keras beliau kepada kaum muslimin untuk tidak membantu Amerika melawan kaum muslimin.

5. Syaikh Ahmad al-Khalidi

Beliau adalah Ahmad bin Hamud al-Khalidi. Beliau merupakan kontributor Maktabah Syamilah dan telah membuat sebuah surat untuk Amirul Mukminin Mullah ‘Umar. Beliau ditangkap bersama para ulama seperti Syaikh al-Fahd dan Syaikh al-Khudhair pada tahun 2003.

6. Syaikh Faris az-Zahrani

Beliau adalah Faris bin Ahmad bin Jum‘an Alu Syuwail Az Zahrani. Beliau merupakan penghafal kutubus sittah. Beliau bersama Hamud al-‘Uqla pernah menyerukan kaum muslimin untuk mendukung Imarah Islam Afghanistan (Thaliban) dan berbaiat kepada Amirul Mukminin Mullah ‘Umar.

Pada tahun 2014, Syaikh Faris divonis hukum mati oleh pengadilan kerajaan. Walau sempat dikecam kaum muslimin, tahun 2016 Syaikh Faris dijatuhi hukum mati bersama Syaikh Hamad al-Humaidi dan Syaikh ‘Abdul ‘Aziz ath-Thuwaili. Semoga Allah merahmati mereka.

7. Syaikh ‘Abdul ‘Aziz ath-Thuwaili

Beliau adalah ‘Abdul ‘Aziz bin Rasyid bin Hamdan al-Anzi ath-Thuwaili. Beliau aktif menulis di majalah Shautul Jihad dan al-Battar. Beliau ditangkap tahun 2005, sempat terkena sihir, dan wafat tahun 2016 dibunuh oleh pihak kerajaan.

8. Syaikh ’Abdul ‘Aziz ath-Tharifi

Beliau merupakan muhadis dari Kuwait. Beliau dikenal telah menghafal banyak matan ilmiah sejak remaja dan kitab-kitab beliau juga telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tahun 2016 lalu Syaikh ath-Tharifi ditangkap dan sangat banyak kaum muslimin yang mengecam penangkapan ini.

9. Syaikh Khalid ar-Rasyid

Beliau merupakan murid dari Syaikh Ibnu Jibrin dan Syaikh ‘Abdullah as-Sa‘ad. Beliau cukup dikenal dengan ceramah-ceramahnya yang penuh kharisma, dukungan beliau terhadap jihad di Suriyyah, hingga akhirnya beliau dipenjara oleh kerajaan Su'udi karena pembelaan beliau atas Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ceramah beliau berjudul Yaa Ummata Muhammad.

Segelintir nama-nama ulama di atas adalah contoh sebagian ulama yang ditawan oleh kerajaan Su'udi ini yang semakin menampakkan diri pada arah liberalisasi. Masih banyak nama-nama ulama lainnya dari mulai yang masih terpenjara hingga yang keluar masuk penjara Kerajaan Alu Su‘ud, seperti Syaikh Hamad al-Humaidi, Syaikh Abdul Karim al-Humaid, Syaikh ’Abdullah as-Sa‘ad, Syaikh Ibrahim as-Sakran, Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid, Syaikh Abu Fihr al-Muslim, Syaikh Bisyr al-Bisyr, Syaikh Abu Muhammad al-Hussaini, Syaikh Muhammad ad-Dausari, dan para ulama lainnya.

Semoga Allah meneguhkan ulama kaum muslimin di atas kebenaran dan menyegerakan pembebasan mereka.

Penulis: Abu ‘Abdillathif asy-Syafi‘i

Alfatawa.ID | @alfatawaid