Kelompok Khawarij

Oleh Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Marzuq ath-Tharifi Khawarij lebih berbahaya bagi umat daripada orang kafir dalam kerusakan mereka, bukan dalam penyimpangan mereka. Ketika mereka muncul di suatu zaman, mereka ... [Read More]